Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2019-06-13 13.55

Nyhetsbrev Smittskydd Vårdhygien 2019-06-13

I terminens sista nyhetsbrev påminner vi om några mer eller mindre vanliga sommarsmittor.

Tarmsmittor

Sommaren innebär högsäsong för tarmsmittor som Campylobakter, Salmonella och EHEC. Ibland kommer smittan från en utlandsresa, men även här hemma ökar risken på grund av värme och sämre hygienförhållanden vid utomhusmatlagning. Även bad i insjöar, djurkontakt och picknick i kohagar ökar risken. Glöm inte bort Cryptosporidier som ger en liknande sjukdomsbild som de bakteriella tarminfektionerna, men som inte hittas i vanlig fecesodling utan kräver prov för Cystor och maskägg för att påvisas.

Vibrio

Under förra årets ovanligt varma sommar ökade antalet fall av Vibrio-infektioner kraftigt, då bakterierna kunde växa till i det varma badvattnet. Vibrio-bakterierna är närbesläktade med kolera, men bildar inte toxin och ger i första hand sårinfektioner som kan vara allvarliga. Tillståndet kallas för badsårsfeber och med större eller kroniska sår bör man undvika utomhusbad. Bakterierna hittas i vanlig sårodling, men kräver annan antibiotikabehandling än vanliga stafylokocker.

Läs mer om badsårsfeber på Folkhälsomyndighetens hemsida.

TBE

Antalet TBE-fall ökade under förra året. Även till detta kan den varma sommaren ha bidragit, då ovanligt många vistades ute i skog och mark, men det kan även vara så att vi ser början på en trend. Trots det är TBE inte särskilt vanligt i vårt län och fallen är främst koncentrerade till två riskområden på var sin sida om Vättern. Under senare år har några fall även dykt upp på Höglandet. Bilden nedan visar alla fall av TBE i eller strax utanför länet 2004-2018.

Nu tar nyhetsbrevet semesterupphåll och vi ber att få önska alla en riktigt skön sommar!

Uppdaterad: 2019-06-13
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion