Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2019-08-22 16.49

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien 2019-08-22

Höstens första nyhetsbrev handlar om typiska sommarsmittor - harpest och TBE.

Harpest

Antalet fall av harpest (tularemi) har ökat kraftigt i norra och mellersta Sverige under juli och augusti och kommer troligen att fortsätta att ligga högt under den kommande månaden. De fall som dyker upp i vårt län har vanligen smittats norröver, men i år har vi även sett ett fall som smittats här (troligen på Visingsö).

Harpest sprids från gnagare, vanligen via insektsbett. De initiala symtomen är ospecifika, med feber och huvudvärk, men sedan utvecklas ett tydligare sår vid bettstället och en förstoring av regionala lymfknutor. Diagnos ställs med PCR-analys från sår eller genom att påvisa antikroppar i blod.

Läs mer: Om det aktuella utbrottet och sjukdomsinformation om harpest på Folkhälsomyndighetens hemsida eller i smittskyddsbladet om tularemi.

TBE

Det kan vara värt att påpeka att trots mycket medial uppmärksamhet och stor efterfrågan på vaccin så är inte TBE inte är någon vanlig infektion i Jönköpings län. Hittills i år har vi haft två fall som kan ha smittats här (det ena kan också vara smittat i Östergötland). Säsongen är inte över, så fortfarande kan det komma fler fall, men samma riskområden som förut verkar fortfarande gälla, dvs Brandstorp-Habo på ena sidan Vättern och Gränna-Bunn på den andra.

Uppdaterad: 2019-08-22
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion