Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd
2019-10-03 13.26

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Senaste veckan har det skrivits en del om Salmonella i media och här kommer en uppdatering om läget.

Nationellt Salmonella-utbrott

Det pågår ett utbrott av Salmonella av en typ som heter monofasisk typhimurium, med runt 70 drabbade personer från elva olika län. Minst 14 sjuka kommer från Jönköpings län. Helgenomsekvensering har visat att bakterien är i det närmaste identisk hos alla insjuknade, vilket är ett starkt bevis för att det finns en gemensam smittkälla. Sannolikt kommer smittan från något livsmedel inhandlat i butik, men exakt vad detta är har ännu inte kunnat fastställas. En teori som flitigt förekommit i media är att det skulle handla om körsbärstomater, men det är ännu inte fastställt att det är verkligen är tomater som spritt smittan. Många av de insjuknade har visserligen ätit tomater, men det har som bekant en majoritet av den friska befolkningen också gjort. Utredningen fortsätter nu med noggranna intervjuer av de drabbade och provtagning av misstänkta livsmedel.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Insjukningskurva för monofasisk Salmonella Typhimurium (MLVA 3-12-11-N-211) (n=54), 2019-09-30

(efter att denna bild gjordes har det tillkommit fler fall med senare insjuknandedatum, så utbrottet är inte över ännu)

Web-föreläsning för primärvården

Tack alla som deltog i webförläsningen ”Smittskyddsläkaren informerar” om influensa i tisdags. Totalt var över 100 personer uppkopplade, vilket förstås var jätteroligt att se. Presentationen som visades finns nu upplagd på vår hemsida. Synpunkter och ämnesförslag tas tacksamt emot, maila till .

Nästa tillfälle blir tisdag den 5 november kl 12.15-12.45 och kommer att handla om pneumokockvaccination. Inbjudan med Cisco-länk skickas till funktionsbrevlådorna och verksamhetscheferna i primärvården när det närmar sig. . Inbjudan finns även att se här

Uppdaterad: 2019-10-03
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion