Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2018-03-02 7.30

Indragning Alvedon 665 mg

Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden den 1 juni 2018

Fram till och med den 31 maj kan Alvedon 665 mg förskrivas som vanligt, lämnas ut inom sjukvården och expedieras på apotek. Därefter dras det tillbaka från marknaden

Läkemedelskommittén rekommenderar att förskrivaren ersätter Alvedon 665 mg med Alvedon 500 mg eller 1 g. I samband med byte uppmanas till aktiv utvärdering av patienter med kontinuerlig smärtbehandling med paracetamol.

Se tidigare nyhet kring Alvedon: Byt ut Alvedon 665mg

Information från Läkemedelsverket: Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden den 1 juni 2018

Uppdaterad: 2018-03-02
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service