Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2018-03-02 8.11

Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel

Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel inom Region Jönköpings län har reviderats efter Socialstyrelsens nya föreskrifter HSLF-FS 2017:37

Läkemedelskommittén ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelshantering (SFS 1996:1157). Länsgemensamma riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel inom all hälso- och sjukvård i Region Jönköpings län är en viktig del i det arbetet.

Denna utgåva är den sjätte upplagan av gemensamma riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel inom sluten vård, öppen vård, primärvård, kommunal vård och tandvård och utgår från ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården”, HSLF-FS 2017:37. De har tagits fram av en arbetsgrupp på uppdrag av läkemedelskommittén i syfte att fokusera på vårdkedjan där patienten inte ska känna av några organisationsgränser.
Dessa riktlinjer syftar till att fungera som ett stöd i det dagliga arbetet och vara ett referensverk som kan användas vid utformandet av lokal rutin för ordination och hantering av läkemedel.

Mera information

Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel

 

Uppdaterad: 2018-03-02
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion