Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2018-12-11 10.28

Restnotering Dolcontin

Just nu har vi restnoteringar för depottablett Dolcontin i flertalet styrkor och förpackningar. I dagsläget är det oklart när de kommer finnas tillgängligliga igen, men det kan dröja till en bit in på 2019. Det finns inga tillgängliga generika för depotberedning med morfin i Sverige.

Tills Dolcontin åter finns tillgängligt ger Fakta Smärta följande rekommendationer för de patienter som är ordinerade Dolcontin

  • Ompröva om det fortfarande finns indikation för långverkande opioid
  • Överväg byte till buprenorfin-plåster vid ”lättare smärta"
  • Överväg byte till oxikodon depottablett vid ”svårare smärta”

Byte görs enligt Konverteringsguide för opioider 2018.

Begränsa förskrivningen tills Dolcontion beräknas finns på markanaden igen, dvs recept till max mars 2019, för att sedan göra en ny bedömning.

Utvärdera effekten efter opioidbyte, se Fakta - Smärtanalys, och var uppmärksam på bristande effekt eller biverkningar.

Uppdaterad: 2018-12-11
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service