Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2018-12-19 13.46

Asasantin retard och Persantin Retard utgår

Asasantin retard och Persantin Retard utgår. Dipyridamol depotkapsel 200 mg, utbytbar med Persantin depot, finns kvar på marknaden och kan vara ett alternativ om patienten inte tål acetylsalicylsyra (ASA) eller klopidogrel. Just nu är tillgängligheten på detta preparat dålig. Det finns även licenspreparat med dipyridamol.

Förslag från Fakta Neurologi är att patienter som står på Asasantin retard annars övergår till clopidogrel tablett 75mgx1. Står patienten på Persantin Retard förslås byte till ASA tablett 75mgx1. Detta gäller under förutsättning att inga kontraindikationer föreligger för clopidogrel respektive ASA.

Båda behandlingsalternativen, kombinationen av ASA+dipyridamol samt klopidogrel rekommenderas i nationella riktlinjer. Rekommendation för kombinationsbehandlingen har lägre rekommendationsgrad än monoterapi med ASA eller klopidogrel.

Uppdaterad: 2018-12-19
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service