Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2018-12-27 12.31

Åter i lager - Stesolid Novum injektionsvätska 5 mg/ml

Nu finns Stesolid Novum injektionsvätska åter tillgängligt på sjukhusapoteket

De enheter som tillfälligt övergått till annat preparat, tex midazolam eller lorazepam kan byta tillbaka till Stesolid Noum igen.

Uppdaterad: 2018-12-27
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service