Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2019-01-18 13.05

Restnotering för preparat innehållande zopiklon

Just nu har vi restnoteringar för tabletter innehållande zopiklon (5mg och 7,5mg).

I dagsläget  har vi fått leveransbesked till april/maj 2019. Ett företag har fått dispens från Läkemedelsverket att kunna försälja utländsk förpackning på Zopiklon 7,5mg (1x30 stycken) så just nu finns detta i lager.

Vi uppdaterar informationen så snart vi vet mer.

Följande rekommenderas för patienter som redan har zopiklon tabletter på recept eller är behov av sömnläkemedel. Rekommendationen är avstämd med Fakta Geriatrik och Fakta Psykiatri.

  • Se Behandling vid sömnstörning

  • Till äldre patienter är tablett innehållande oxazepam ett alternativ. Observera att denna ska tas cirka 1 timme före sänggåendet. Vid nyinsättning kan depottablett innehållande melatonin vara ett alternativ.

  • Till yngre patienter kan tablett med propiomazin vara ett alternativ.

Se Läkemedelsbehandling vid sömnstörning, Fakta-dokument för Sömn samt Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre (Sömn, sidan 29).

Information om rest-situationen finns även på Läkemedelsverket, Brist på sömnläkemedlet zopiklon (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-02-26
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service