Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2019-02-11 10.57

Receptfria läkemedel vid pollenallergi

Förteckningen över receptfria läkemedel för behandling av pollenallergi har uppdaterats.

Förteckningen är sammanställd av Judit Dénes, leg apotekare, Region Jönköpings län och godkänd av Fakta grupperna Lungor och allergi samt Kvinnohälsa.

 

 

Uppdaterad: 2019-02-11
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion