Region Jnkpings ln Läkemedel
plus.rjl.se/lakemedel
2019-02-19 16.03

Ordinera Insulin lispro istället för Humalog

Insulin lispro är en biosimilar till Humalog och Insulin lispro är idag den mest prisvärda produkten. Fakta Endokrinologi har därför tillsammans med endokrinologerna på sjukhusen i regionen beslutat att rekommendera Insulin lispro.

Produkterna är inte utbytbara på apotek, vilket betyder att förskrivaren måste sätta ut Humalog, samt sätta in Insulin lispro i läkemedelslistan i Cosmic för de patienter där ett byte bedöms rimligt.

Inom slutenvården kommer endast den ena produkten att lagerhållas. För patienter som själva inte hanterar sitt kortverkande insulin under vårdtiden innebär det att sjuksköterskan administrerar det preparat som finns på enheten (antingen Humalog eller Insulin lispro).  Inom kort kommer dessa läkemedel att vara med på ”utbytbarhetslista läkemedel” för regionen.

Mallar/paket i Cosmic och berörda produkter i läkemedelsförråden på sjukhusen kommer att bytas ut av personal från sjukhusapoteket. Vårdenheten ansvarar själv för uppdatering av PM eller andra behandlingsriktlinjer där preparatet ”Humalog” finns med.

 

Uppdaterad: 2019-02-19
Kristin Krigsman, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service