Region Jnkpings ln Utvecklingskraft
plus.rjl.se/utvecklingskraft
2018-04-19 14.38

Digitalisering för bättre hälsa

Patrik Sundströms, SKL, föreläsning på Utvecklingskraft kommer handla om varför han tror digitaliseringen kommer leda till ökad hälsa och minskad sjukdomsbörda.

Profilbild på Patrik SUndström, programansvarig för e-hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting
Patrik Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting

Patrik Sundström är Programansvarig för E-hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting. Under Utvecklingskraft kommer har Patriks föreläsning rubriken Den digitala vägen till morgondagens hälsa där han kommer utveckla resonemanget kring varför han tror att digitaliseringen kommer bidra till att öka hälsan, minska sjukdomsbördan och ge en mer individbaserad offentlig sektor.

- Digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringskraften i samhället. Aldrig tidigare har det funnits sådana möjligheter att förändra förutsättningarna för värdeskapande på så många områden som det finns just nu. Det handlar om att få en enklare vardag, att kunna leva livet som man själv vill göra och ha bättre kontroll över sin hälsa och livssituation.

-Men det handlar också om att få behov och förväntningar tillgodosedda. Människor kräver en ny typ av tillgänglighet, bättre resultat, större delaktighet och ökad självständighet i relation till välfärdsverksamheterna. Därför har Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med regeringen enats om en vision om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

 

Uppdaterad: 2018-04-19
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion