Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-12-14 9.06

Lär om etik - etikföreläsning på lunchtid

Om studenters medverkan i vården. Etikrådet och Futurum bjuder in till korta föreläsningar på lunchtid, i Jönköping, Eksjö och Värnamo.

Student , handledare och patient, foto: Johan Werner
Student , handledare och patient, foto: Johan Werner

Vi bjuder på en vegtarisk smörgås. Föreläsningen startar kl 12.15 och pågår en halvtimme.

Att studenter har verksamhetsförlagd undervisning i vården är välkänt och accepterat av flertalet patienter. Deras medverkan måste dock alltid baseras på ett frivilligt informerat samtycke. Hur säkrar vi det? Representanter för etikrådet och Futurum går igenom de nationella etiska riktlinjerna för patientmedverkan i klinisk undervisning och ger konkreta råd.

Oanmälda deltagare med egen lunchmat är välkomna i mån av plats!

Uppdaterad: 2017-12-14
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion