Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-12-14 11.18

Nominera pristagare till vetenskapligt arbete senast den 12 februari 2018

Forskningsarbetet ska ha utförts av Regionanställd och ska vara publicerat eller accepterat för publicering i vetenskaplig tidskrift år 2017.

Futurums forskningsråd delar ut pris för att uppmärksamma de goda insatser som görs för att utveckla verksamheten på vetenskaplig grund. Prisutdelning sker i samband med Regionfullmäktiges vårmöte 2018 där pristagaren håller en kort presentation om sitt arbete.

Bedömning

Vi prioriterar aspekter som originalitet, nytänkande och möjlighet till nyttiggörande för befolkningens hälsa. Innehåll och presentationssätt bedöms och vi strävar efter att fördela priserna inom olika vetenskapsområden.

Förslag till pristagare

Senast den 12 februari 2018 ska ditt förslag vara oss tillhanda. Skicka ditt förslag till Futurums forskningsråd via e-post , Du kan även själv anmäla ett eget arbete. Ange vilket vetenskapligt arbete du avser och vem som har utfört det tillsammans med en motivering. Bifoga arbetet som PDF och ange ”Vetenskapligt pris” i ämnesraden.

Mer information

Margaretha Stenmarker 010-242 12 82
Anneli Ohlsson 010-242 10 29

Uppdaterad: 2017-12-14
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion