Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2017-12-18 11.43

Fyra nya docenter i Region Jönköpings län

De nya docenterna fick möjlighet att berätta om sin forskning för medarbetare i Region Jönköpings län och de blev samtidigt firade av Futurum - akademin för hälsa och vård.

Anna J Henningsson, Karin Åkesson, Peter Blomstrand och Kristina Areskoug Josefsson, foto: Ulla Hansson Green
Anna J Henningsson, Karin Åkesson, Peter Blomstrand och Kristina Areskoug Josefsson, foto: Ulla Hansson Green

De nya docenterna i Region Jönköpings län är Peter Blomstrand, chefläkare, Folkhälsa och sjukvård, Karin Åkesson, överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken/Futurum, Anna J Henningsson, medicinskt ansvarig chef, Mikrobiologilaboratoriet, Kristina Areskoug Josefsson, avdelningschef vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (tidigare Region Jönköpings län).

Fakta docent
Docent är en akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig kompetens än enbart doktorsexamen. Titeln  är inte längre centralt reglerad inom den högre utbildningen i Sverige. Det är därför i princip upp till varje lärosäte att bestämma utifrån vilka kriterier titeln skall delas ut och om den alls skall delas ut. I praktiken finns dock en samstämmighet mellan lärosätena om hur docenter utses.

Docenttiteln motsvarar i Sverige ungefär fyra års heltidsforskning efter avlagd doktorsexamen och ger rätten att undervisa och handleda på alla nivåer inom högskolan, liksom att ingå i en betygsnämnd vid disputation (Wikipedia).

Uppdaterad: 2017-12-18
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion