Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2018-05-28 10.22

David Robinson har antagits som docent

David Robinson, överläkare vid urologkliniken, Region Jönköpings län, har antagits som docent vid Linköpings Universitet.

David Robinson, foto Mikael Bergström
David Robinson, foto Mikael Bergström

David Robinson har bland annat lett en omfattande registerstudie av 41 000 svenska män, behandlade för prostatacancer, som visar att operation och strålbehandling inte ger någon skillnad i överlevnad. Uppfattningen har varit att operation ger bättre överlevnad, vilket tidigare studier visat.

Mer information om David Robinsons forskning

Uppdaterad: 2018-05-28
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion