Forum Östergötland har nu öppnat anmälan för två nya kurser:

Anmälningsformulär länkas på sidorna med kursinformation.

Målgrupp är personal i Region Östergötland, Region Jönköping, Landstinget i Kalmar län och Linköpings universitet.

Mer information
Kliniska studier

Kontakt
Yvonne Pantzar
Forskningskoordinator
0725-62 63 43, 010-24212 04