Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2018-09-18 8.10

Barnortopedi och livskvalitetsstudier

Välkommen till minisymposium fredagen den 2 november 2018 i Aulan, Länssjukhuset Ryhov

Bildillustration barn
Bildillustration barn
Program
10:30 - 10:35 Välkommen (Futurum)
10:35 - 10:55

Vad man bör tänka på när man använder en enkät för att utvärdera barns självskattade hälsa.
Christina Peterson, Bitr Universitetslektor, Jönköping University.

10:55 - 11:15 Höftledsluxation hos nyfödda – hur går det för de som inte diagnosticeras tidigt och hur kan de behandlas.
Docent Carl-Johan Tiderius, Lunds universitet.
11:15 - 11:35 Ljumsksmärta hos barn – vad kan det bero på och hur bör man handlägga det.  
Docent Ragnar Jerre, Göteborgs universitet.
11:35 - 11:55

Skelettdysplasi och andra hereditära skelettproblem (kort- resp. långvuxenhet).
Professor Ivan Hvid, Oslo universitet, Norge.

11:55 - 12:00 Avslutande ord (Futurum)

Ingen föranmälan behövs.

Uppdaterad: 2018-09-18
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion