Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2018-10-23 14.08

Docentföreläsningar den 23 november 2018

Välkommen att fira medarbetare i Region Jönköpings län som blivit utnämnda till docenter

Information och anmälan via Lärandekalendern

Uppdaterad: 2018-10-23
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion