Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2018-10-24 14.08

Vägen till vetenskapen - en användarundersökning från sjukhusbiblioteken

15 oktober - 30 november genomför Sveriges sjukhusbibliotek tillsammans med Eira en användarundersökning.

Länk till enkäten finns här: Vägen till vetenskapen

Genom att svara på frågorna i användarundersökningen ger du oss en bättre förståelse för hur du söker information i din kliniska vardag. De svar du lämnar kommer att
- ge sjukhusbiblioteken möjlighet att hjälpa dig som i arbetar i vården på bästa sätt
- påverka beslut om utbudet av vetenskapliga tidskrifter och söktjänster i sjukvården

Enkäten är indelad i olika spår beroende på din roll i sjukvården och tar 5-15 minuter att besvara.

Om du anger din e-postadress deltar du i utlottning av pocketböcker och biobiljetter! Adressen kommer inte att kopplas ihop med dina enkätsvar!

Genom sjukhusbiblioteken och landstingssamarbetet Eira  har du som arbetar i vården tillgång till vetenskapliga tidskrifter och stöd vid informationssökning.

Stort tack på förhand för din medverkan

Uppdaterad: 2018-10-24
Jenny Meyer, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion