Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2018-11-30 11.57

Nominera pristagare eller anmäl eget vetenskapligt arbete

Futurums forskningsråd delar ut pris för att uppmärksamma de goda insatser som görs för att utveckla verksamheten på vetenskaplig grund. Prisutdelning sker i samband med Regionfullmäktiges vårmöte 2019 där pristagaren håller en kort presentation om sitt arbete.

Förutsättningar

Forskningsarbetet ska ha utförts av Regionanställd och ska vara publicerat eller accepterat för publicering i vetenskaplig tidskrift år 2018.

Bedömning

Vi prioriterar aspekter som originalitet, nytänkande och möjlighet till nyttiggörande för befolkningens hälsa. Innehåll och presentationssätt bedöms och vi strävar efter att fördela priserna inom olika vetenskapsområden.

Förslag till pristagare

Senast den 11 februari 2019 ska ditt förslag vara oss tillhanda. Skicka ditt förslag till Futurums forskningsråd via e-post futurum@rjl.se, Du kan även själv anmäla ett eget arbete. Ange vilket vetenskapligt arbete du avser och vem som har utfört det tillsammans med en motivering. Bifoga arbetet som PDF och ange ”Vetenskapligt pris” i ämnesraden.

Mer information

Margaretha Stenmarker 010-242 12 82 margaretha.stenmarker@rjl.se
Anneli Ohlsson 010-242 10 29
anneli.ohlsson@rjl.se

Uppdaterad: 2018-11-30
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion