Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum
2018-12-19 14.45

Etikprövningsnämnden inför ett elektroniskt ansökningsförfarande

Från och med 1 januari 2019 görs ansökan om etikprövning i ärendehanteringssystemet Prisma. Samtidigt tas verksamheten över av den nya Etikprövningsmyndigheten och de regionala etikprövningsnämnderna upphör.

Forskare som ska ansöka om etikprövning fr.o.m. januari 2019 måste ha ett personkonto i Prisma. Har forskaren redan ett personkonto i Pisma kan det användas även till att ansöka om etikprövning.

https://prisma.research.se

Om du behöver teknisk support med att skapa personkonto ska du kontakta Prismas support

Uppdaterad: 2018-12-19
Anneli Ohlsson, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion