Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.
2019-03-28 18.10

Ny webbplats för vårdgivare och samarbetspartners

Nu utvecklar Region Jönköpings län den nya webbplatsen ”Folkhälsa och sjukvård” inför öppen ridå på adressen https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se. Webbplatsen ska bli ett stöd för medarbetare och chefer i hälso- och sjukvård och omsorg i Jönköpings län.

Kvinna sitter framför sin dator och tittar på webbplatsen "Folkhälsa och sjukvård"
Webbplatsen Folkhälsa och sjukvård är nu lanserad

Webbplatsen ”Folkhälsa och sjukvård” samlar kliniskt och administrativt kunskapsstöd, uppdrag och avtal, uppföljning och stöd för utveckling, forskning och samverkan. Den ersätter successivt webbplatsen ”Region Plus” som stängs så snart allt relevant innehåll flyttats över.

- Under en period kommer vissa delar finnas kvar på ”Region Plus”, men vår målsättning är att stänga ner sidorna när allt innehåll är flyttat och kvalitetssäkrat, säger Inga Jonzon Eriksson, projektledare för webbplatsen ”Folkhälsa och sjukvård”. Det kommer finnas länkar till den nya webbplatsen på de sidor på ”Region Plus” som vi släcker ner, berättar Inga.

Ämnesstruktur och bättre sök
Utvecklingen av den nya webbplatsen omfattar bland annat byte av teknisk plattform, överflyttning av styrande och redovisande innehåll till Region Jönköpings läns dokumenthanteringssystem Evolution och nya sätt att strukturera och publicera innehåll. Projektet är en del i ett flerårigt arbete att utveckla ett nytt intranät.

Projektet stödjer berörda verksamheter att flytta innehåll till en gemensam ämnesstruktur som ska bidra till att informationen blir enklare att hitta utan förkunskaper om Region Jönköping läns organisation.

Strukturen ska också rymma innehåll från externa källor som exempelvis det nya nationella kliniska kunskapsstöd som Sveriges regioner utvecklar tillsammans.

Webbplatsen ”Folkhälsa och sjukvård” har nyligen bytt namn. Tidigare arbetsnamn var ”Hälso- och sjukvårdens kunskapsstöd i Jönköpings län”.

Följ utvecklingsarbetet på den nya webbplatsen "Folkhälsa och sjukvård.

 

Uppdaterad: 2019-03-28
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion