Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2018-02-12 16.05

Anmälan är nu öppen till Senior alert-dagen den 10 april

Senior alert-dagen den 10 april hålls på Saturnus konferens i samverkan med SKL.

Dagen innehåller föreläsningar om region- och lokalkoordinatorers roll i arbetet med Senior alert och hur vi kan lyfta fram resultaten av vårt arbete och de mjuka värdena för patienten. Dagen avslutas med en workshop runt er egna verksamhets resultat av antingen HALT, PPM eller den vårdpreventiva processen.

 

Anmälan är öppen fram tills 27 mars.

Uppdaterad: 2018-02-12
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion