Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2018-04-23 15.55

Senior alert och GDPR

Senior alert kommer inför att GDPR träder i kraft den 25 maj att komma ut med patientinformation som anslutna verksamheter ska lämna ut till sina patienter.

Vi publicerar informationen på vår hemsida när Centralt Personuppgiftsansvarig (CPUA), Region Jönköpings län, har utsett ett Dataskyddsombud. Detta arbete som pågår just n och förväntas vara klart inom kort.

Uppdaterad: 2018-04-23
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion