Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2018-05-07 8.19

Nya råd från Livsmedelsverket om måltidernas betydelser inom äldreomsorgen.

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden.

Livsmedelsverket har tagit fram en broschyr om måltiderna betydelse för de äldres livskvalitet inom äldreomsorgen.

Ladda ner brosychen eller läs med på Livsmedelsverkets hemsida.

Uppdaterad: 2018-05-07
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion