Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2018-06-28 18.52

Save the date - Den 16 oktober anordnar Senior alert tillsammans med SKL en Senior alert-dag om förebyggande arbete i primärvården; på vårdcentraler och inom hemsjukvården.

Hur kan vi använda oss av Senior alert i arbetet med Samordnad Individuell Plan (SIP) och hur kan vi arbeta med Senior alert för att undvika sluten vård och återinläggning?

Dagen riktar sig till chefer och ledare med ansvar för arbetet med Senior alert inom den egna vårdgivaren.

Exempel på innehåll är inslag från verksamheter som verkar som goda exempel på ett fungerade arbete med Senior alert inom primärvården och vårdcentralerna.

Anmälan och mer information kommer att gå ut i mitten av augusti. Anteckna datumet och anmäl dig när anmälan väl öppnar i augusti.

Vi ser fram emot att möta just dig den 16 oktober.

Uppdaterad: 2018-06-29
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion