Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2018-08-22 14.35

Senior alert-dag 16 oktober 2018 på SKL i Stockholm

Senior alert anordnar tillsammans med SKL en Senior alert-dag om förebyggande arbete i primärvården; på vårdcentraler och inom hemsjukvården.

Hur kan vi använda oss av Senior alert i arbetet med Samordnad Individuell Plan (SIP) och hur kan vi arbeta med Senior alert för att undvika sluten vård och återinläggning?

Dagen riktar sig till chefer och ledare med ansvar för arbetet med Senior alert inom den egna vårdgivaren.

Tillfället hålls i Stockholm i samverkan med SKL.

Anmäl dig och dina kollegor till Senior alert-dagen 16 oktober senast 24 oktober.

Uppdaterad: 2018-08-22
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion