Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2018-08-30 13.05

Kommunikation och delaktighet är viktigt i relationen mellan människan och vården

För att personen/närstående ska kunna vara delaktig och känna sig trygg i sin vård och omsorg, kunna fatta beslut och kunna ta ansvar för sin hälsa, är det viktigt att personen får information, förstår den och kan tillgodogöra sig den.

 Konkreta tips för att öka förståelse och delaktighet:

  • Be personen/närstående med jämna mellanrum, att berätta eller visa vad ni har talat om för att få en återkoppling på hur väl du har förklarat.
  • Undvik ja- och nej-frågor, exempelvis ”Har du förstått?” eller ”Undrar du över något?”
  • Kan inte personen berätta eller visa? Förklara igen och gärna på ett annat sätt.
  • Ett tips är att kombinera samtalet med broschyrer, whiteboardtavla eller papper och penna.
  • Sammanfatta också med egna ord vad personen har sagt så att du inte har missat eller missuppfattat något.

Så här kan du be personen återberätta: ”Jag vill vara säker på att jag har förklarat på ett bra sätt. Därför skulle jag vilja att du berättar för mig vad jag har sagt så att jag inte missar någon viktig information.”

”Om du skulle berätta för någon som står dig nära vad vi pratat om idag – vad skulle du berätta då?”

Läs mer om kommunikation, delaktighet och förståelse i Senior alerts Kunskapsbank.

Inspireras om kommunikation i följande film (3:26 min)

Uppdaterad: 2018-08-30
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion