Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2018-09-11 16.16

Vad händer i kroppen när vi blir äldre?

Till stor del kan vi påverka åldrandet. Cirka 2/3 av hur vi åldras, och hur vi mår beror på yttre faktorer som till exempel livssstil och matvanor och är sådant som vi kan påverka själva. Ungefär 1/3 av hur vi åldras beror på inifrån bestämda faktorer och drabbar alla. Dessa faktorer kan vara bara att känna till så att man kan arbeta för att främja ett gott åldrande.

Hälsosamma levnadsvanor har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten oavsett ålder. Delaktighet och inflytande är också betydelsefullt för en god hälsa. Vår personlighet, vår kreativitet och vårt "psykologiska" jag fortsätter att utvecklas hela livet.

Redan vid medelåldern sker förändringar i kroppens organ och funktioner som det är viktigt att anpassa sig till. Hur vi åldras beror på olika samverkande funktioner som arv, livsstil och sjukdom.

 • Leder och muskler blir stelare.
 • Muskelmassan minskar. Istället ökar andelen fett i kroppen vid stigande ålder.
 • Urinblåsans funktion påverkas. Tänjbarheten minskar och förmåga att koncentrera urinen under natten minskar. Normalt är att kissa 4-8 gånger, per dygn, någon gång på natten är normalt.
 • Synen påverkas. Linsen i ögat grumlas och synen försämras. Mörkerseendet försämras.
 • Hörseln påverkas. Höga toner blir svårare att höra liksom att höra tal i bullrig miljö.
 • Balansförmågan påverkas av förändringar i syn, balansorganet i örat och muskelmassan.
 • Förmågan att känna törst förändras.
 • Energibehovet minskar med ökande ålder.
 • Aptiten och smakupplevelse kan påverkas.
 • Vikten påverkas. En normal viktnedgång är 0.5 kg/år efter 70 år.
 • Huden påverkas. Huden blir mindre töjbar, torrare och tunnare.
 • Munnen och slemhinnorna påverkas. Slemhinnorna blir tunnare. Munnens muskler försvagas och tandköttet drar sig ofta tillbaka.

Läs mer om normalt åldrande i Senior alerts Kunskapsbank.

Inspireras om det normala åldrandet av Marie Ersth Bravell, docent i gerontologi, äldrestrateg, (Del 1 19:07 min, Del 2 20:49 min)

Uppdaterad: 2018-09-11
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion