Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2018-09-24 10.43

Resultatsammanställning för Svenska-HALT 2017

Sår och urinkateter är de vanligaste förekommande riskfaktorerna på särskilt boende och båda dessa innebär en ökad risk för VRI och antibiotikaanvändning hos vårdtagarna. Det visar årets HALT-mätning där 24 873 vårdtagare deltagit från 153 kommuner. Sammanställningen presenterar även tips, länkar och verktyg för ett lokalt systematiskt förbättringsarbete.

Mätningen visar också att vårdtagare med

• trycksår löper fem gånger högre risk att drabbas av en vårdrelaterad infektion jämfört med vårdtagare utan trycksår

• urinkateter har dubbelt så hög risk för att få en vårdrelaterad urinvägsinfektion jämfört med vårdtagare utan kateter.

Den ökade risken för infektioner leder även till att behandling med antibiotika ökar.

Läs hela sammanställningen här.

Uppdaterad: 2018-09-24
Anna Trinks, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion