Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2018-11-02 10.46

Senior alert - en del av SIP och proaktiv vård av sköra äldre i primärvården!

Nationella programrådet för primärvård, som sedan 2018 är Nationellt primärvårdsråd i landsting och regioners system för kunskapsstyrning, och dess arbetsgrupp ”Sköra äldre” har tagit fram materialet Proaktiv vård av sköra äldre för dig som vårdar och/eller planerar vård av sköra äldre i primärvården.

Syftet är att göra det lättare att identifiera sköra äldre patienter på ett tidigt stadium och planera och utföra proaktiva insatser. Detta för att bidra till en god och jämlik vård av sköra äldre i hela landet. Du får även exempel på hur verksamheter i landet arbetar för att vårda sköra äldre mer proaktivt. Arbetssättet kan också tillämpas på andra sköra patienter än just äldre.

Senior alert ses som en del av denna proakiva vård av våra äldre.

Läs Proaktiv vård av sköra äldre (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-11-02
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion