Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2018-12-10 15.56

Betalning för kommuner för att använda Senior alert 2019

Inför 2019 har förutsättningarna förändrats för Senior Alert att tillhandahålla kompetens och service för kvalitetsregistret.

En finansiering från primärkommunernas sida kommer att bli nödvändig för att bibehålla registrets möjligheter att förvaltas och utvecklas. Det nationella stödet har därutöver reducerats då statens extra satsning på nationella kvalitetsregister har avslutats. Därför kommer Senior Alert att behöva avgiftsbelägga respektive kommun som använder registret. Avgiften baseras på antalet invånare i respektive primärkommun. Avgiften kommer att debiteras i början 2019. Denna information har skickats till alla kommuner i Sverige i slutet av november 2018.

Uppdaterad: 2018-12-10
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion