Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2018-12-17 13.23

Ny vetenskaplig artikel om Senior alert

The impact of a national quality register in the analysis of risks and adverse events among older adults in nursing homes and hospital wards—a Swedish Senior Alert survey

Senior alerts styrgrupp har under hösten publicerat en vetenskaplig artikel som lyfter fram vikten av interprofessionella team i arbetet med äldre personer.

Läs hela artikeln:

Uppdaterad: 2018-12-17
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion