Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-01-16 11.24

Nationell kraftsamling kring fall och fallskador för äldre

Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga.

SKL har i samarbete med SPF Seniorerna, Pensionärernas riksorganisation (PRO), Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF) samlat ett antal förslag till hälsofrämjande och förebyggande insatser i ett dokument som alla kommuner och regioner kan kraftsamla kring. Arbetet har skett i samverkan med Socialstyrelsen och Livsmedelsverket. Syftet med dokumentet är att underlätta arbetet på regional och lokal nivå, men även belysa vikten av ett arbete där både vård och omsorg, invånare samt intresseorganisationer samverkar.

Läs mer om fall oxh fallskador på SKL:s hemsida.

Ladda ner dokument Nationell kraftsamling för att minska fall för äldre (pdf).

Uppdaterad: 2019-01-16
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion