Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-02-01 14.49

Uppdaterade Resultat punktprevalensmätning 2018

Nu finns resultaten av punktprevalensmätningen 2018.

Mätningen för 2018 innefattar 111 539 personer varav 90 520 inom kommunala verksamheter och 21 019 inom landsting/region som var inskrivna i Senior alert 15 november 2018. Samtliga enhetstyper i Senior alert är inkluderade.

Resultatet av mätningen 2018 för kommuner (publiceras inom kort) , landsting/regioner och privata vårdgivare hittar ni under PPM Trycksår.

Datauttaget baseras på antal inskrivna personer i Senior alert för samtliga enhetstyper för riskbedömningar, åtgärder och pågående trycksår den 15 november 2017. Resultatet redovisas i respektive Excel-fil för kommun, sjukhus och privat vårdgivare, fördelat på vårdenhetstyper. Excel-filerna är ett komplement till "Vårdprevention och Utfall" samt "Enhetens koll på läget” där resultat för trycksår, kategorier och åtgärder med mera följs över tid.

Punktprevalensmätningen för 2019 äger rum den 13 november (vecka 46)

Uppdaterad: 2019-02-01
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion