Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-01-31 8.30

Nytt kunskapsunderlag för Blåsdysfunnktion.

Föreningen Nikola nätverk har i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram ett kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid Blåsdysfunktion.

Blåsdysfunktion är ett folkhälsoproblem och omfattar de funktionella problem som berör urinblåsan såsom urininkontinens, trängningsproblematik samt svårighetatt tömma urin. Det berör alla åldrar och är vanligast hos äldre.

Läs Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

Uppdaterad: 2019-01-29
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion