Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-02-07 18.22

Har du problem med att logga in i Senior alert?

Det finns användare som upplever det svårt att logga in i registret och vi ber er i dessa fall testa följande:

Om du loggar in via Internet Explorer eller Chrome testa länken https://secure.ucr.uu.se/senioralert för inloggning.

Testa vilket vilken webbläsare du har via länken: https://test.siths.se/

Kontakta din IT-enhet  om du får felmeddelande när du testar ditt SITHS kort via länken ovan.

Uppdaterad: 2019-02-19
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion