Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-02-20 8.13

Ny registerhållare för Senior alert

Den 18 februari valdes Josephine Garpsäter till ny registerhållare för Senior alert.

Anna Trinks och Josephine Garpsäter
Anna Trinks och Josephine Garpsäter

Efter fem år som registerhållare lämnar Anna Trinks över stafettpinnen till Josephine Garpsäter. Josephine kommer närmast från Sundbybergs Stad där hon jobbat som Nutritionsansvarig dietist och med verksamhetsutveckling. På frågan vad hon väntar sig av det nya uppdraget svarar hon ”Att få ta del av och utveckla vården för de mest sjuka äldre på en nationell nivå. Vården av den äldre individen har aldrig varit mer i ropet än vad den är idag och vi står inför stora utmaningar kommande år. En allt äldre befolkning som ska tas om hand av allt färre i förvärvsarbete gör att vi behöver jobba mer effektivt, vi har inte längre råd att hoppa över det vårdpreventiva arbetet.”

Senior alerts styrgrupp vill tacka Anna för allt det fantastiska arbete som hon bedrivit under sin tid med Senior alert och önskar henne all lycka till i kommande utmaningar

Uppdaterad: 2019-02-21
Josephine Garpsäter, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion