Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-04-11 11.20

Sårbehandling i hemmet - Heldagskonferens 7 juni

I samband med European Wound Management Association (EWMA) i Göteborg erbjuds sjuksköterskor och undersköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård samt primärvård möjligheten att utan kostnad delta i en heldagskonferens vars huvudtema är "Personcentrerad vård - Vem har ansvaret för såret?".

Läs mer på EWMAs hemsida.

Uppdaterad: 2019-04-15
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion