Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-05-27 14.36

Nytt kunskapsstöd om undernäring för hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Socialstyrelsen ger ut ett nytt kunskapsstöd om undernäring för hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Kunskapsstödet ska ge stöd inom vård och omsorg att identifiera personer med risk för undernäring innan undernäringen uppstår och att tillförsäkra personer med undernäring eller med risk för undernäring en näringstillförsel som är anpassad efter deras behov.

 

Läs mer om Kunskapsstöd om undernäring för hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen) och ladda hem dokumentet.

Uppdaterad: 2019-05-27
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion