Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-06-12 13.12

5 september bjuder SKL in politiker och ledande tjänstemän till en heldag med tema Hemsjukvård i utveckling.

Medicinska och tekniska framsteg gör att sjuka människor idag både kan och vill bo kvar i det ordinära boendet. För att de ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv krävs att personal med olika professioner från flera vårdgivare samarbetar i team. Kortare vårdtider på sjukhus och färre platser i SÄBO driver på utvecklingen. Kommuner och landsting har ett gemensamt ansvar för att lösa uppgiften.

Denna dag ska dag ska genomlysa hemsjukvården, ge gemensam bild av fakta, avliva några myter och förmedla möjliga vägar till omställning mot en nära vård. Kan ses på plats i Stockholm eller via webb.

Läs mer och hur du anmäler dig i Inbjudan 5 september

Uppdaterad: 2019-06-12
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion