Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-06-14 13.00

Ett tryggt liv hemma - workshop med syfte att stödja införandet av Lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus.

SKL har under 2019 tilldelats medel från regeringen för att undersöka framgångsfaktorer och svårigheter inom hemsjukvården. Syftet är att ytterligare stödja införandet av nya lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus. Som en del i det arbetet bjuder vi in två workshops under hösten, den första 10 september och den andra 18 november.

Mer information och anmälan om Ett tryggare liv hemma hittar du under Utbildningar på Senior alerts hemsida.

 

 

Uppdaterad: 2019-06-13
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion