Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-06-27 8.47

Svenska HALT

Sedan 2014 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Senior alert en gång om året genomfört HALT -mätning (Healthcare associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities). För hösten 2019 kommer någon mätning inte att genomföras. Folkhälsomyndigheten och Senior Alert återkommer med information om framtida arbete med HALT under hösten.

 

Besök gärna följande länk för att ta del av tidigare års resultat.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/svenska-halt/resultat/

 

Punktprevalensmätning för trycksår (PPM) kommer att ske i vanlig ordning under hösten, mer information om trycksårsmätningen kommer.

 

Vid frågor kontakta

Uppdaterad: 2019-06-27
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion