Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-08-20 14.14

Fallskador är i dagens Sverige den vanligaste och farligaste skadan som dödar flest människor

Enligt Olle Svensson, professor i ortopedi behöver vi tänka mer strukturerat kring fallolyckor som vi gör med bland annat trafik- och arbetsplatsolyckor. Dödligheten inom de två sistnämnda har minskat - inte av sig självt utan genom långsiktiga systematiska projekt.

 Läs mer under Debatt i Expressen.

Uppdaterad: 2019-08-20
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion