Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-09-03 11.01

Varje år omkommer nästan 3.000 människor till följd av olyckor i det egna boendet!

Det handlar till exempel om fallolyckor, men även förgiftningar av olika slag. Det gör boendet till den i särklass mest olycksdrabbade platsen i samhället.

Den 18 september anordnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en kunskapsdag för att kunna ge en bild av detta omfattande problem. (Text hämtat från www.msb.se )

Läs mer för Program och mer information

Uppdaterad: 2019-09-03
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion