Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-09-05 15.19

Förstå mig rätt- ett sätt att minska missförstånd

För att personen/närstående ska kunna vara delaktig och känna sig trygg i sin vård och omsorg, kunna fatta beslut och kunna ta ansvar för sin hälsa, är det viktigt att personen får information, förstår den och kan tillgodogöra sig den.

Ta del av tips och få inspiration till hur du kan göra personen mer delaktig i sin vård och omsorg som du hittar under Kommunikation och delaktighet i Senior alerts Kunskapsbank Se även en film som illustrerar hur du kan göra personen mer delaktig i sin vård.

 

 

Uppdaterad: 2019-09-05
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion