Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-09-19 10.24

Varje år drabbas cirka 100 000 patienter av en vårdskada i Sverige.

Enligt information från Socialstyrelsen innebär det att nästan 8 procent av alla vårdtillfällen leder till en vårdskada. För att vården ska bli säkrare måste alla i vården arbeta förebyggande och följa resultaten av patientsäkerhetsarbetet.

Att arbeta enligt den vårdpreventiva processen i Senior alert innebär att arbeta förebyggande inom områdena fall, trycksår, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion. Allt för att minska lidandet för den personen som vi är till för - patienten.

I Senior alerts Kunskapsbank kan du läsa om och hämta inspiration om arbetet med patientsäkerhet och förebyggande åtgärder. Hämta exempelvis inspiration från Helle Wjiks (sjuksköterska och docent) föreläsning För ett bra liv varje dag eller Thomas Schneiders föreläsning Förebygg för att förhinda vårdskada.

Kontakta Senior alert om du har frågor eller behöver inspiration i ditt dagliga arbete med patientsäkerhet,

Uppdaterad: 2019-09-19
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion