Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-09-26 17.57

EU Falls festival 2019 - ett forum för spridning av senaste kunskapen om fallprevention.

Eu Falls festival arrangeras i år i Umeå den 1 och 2 oktober. Under två dagar samlas världsledande forskare från Europa tillsammans med profession, politiker och beslutsfattare för att sprida den senaste kunskapen om fallprevention och självklart finns Senior alert där.

Konferensen fokuserar på det senastes inom fallforskning, lyckad implementering och goda exempel från olika verksamheter. 

Mer information kring EU Falls festival.

Senior alerts fokus är bland annat förebyggande arbete inom området fall och arbetet med förebyggande åtgärder. Söker du inspiration eller vill boosta din kunskap om förebyggande arbete rekommenderar vi ett besök i Senior alerts Kunskapsbank.

Uppdaterad: 2019-09-26
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion