Region Jnkpings ln Senior alert
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg
2019-11-08 10.56

Inför PPM Trycksår 13 november

Punktprevalensmätningen för 2019 äger rum den 13 november 2019. Senior alert vill nu informera om vad mätningen innebär och hur den genomförs.

Mätningen innebär att Senior alert gör ett datauttag som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper, gäller då både kommunala- och landstingsverksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget görs på riskbedömningar, åtgärder och pågående trycksår.

Du kan läsa mer om hur mätningen går till under PPM på Senior alerts hemsida.

Under Senior alerts Kunskapsbank ni lära er mer om och inspireras kring arbetete med förebyggande åtgärder av trycksår.

Uppdaterad: 2019-11-08
Erica Löwhagen, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion